گزارش عملکرد ۱۳۹۲ ایمیدرو

طراحی و صفحه آرایی کتاب گزارش عملکرد ایمیدرو بصورت تمام رنگی در قطع پالتویی

 

RoJeld_W

GozareshSalaneh1392 GozareshSalaneh13923 GozareshSalaneh13924 GozareshSalaneh13925 GozareshSalaneh13926 GozareshSalaneh13927 GozareshSalaneh13928 GozareshSalaneh13929 GozareshSalaneh139210 GozareshSalaneh139211 GozareshSalaneh139212 GozareshSalaneh139213 GozareshSalaneh139214 GozareshSalaneh139215 GozareshSalaneh139216 GozareshSalaneh139217 GozareshSalaneh139218 GozareshSalaneh139219 GozareshSalaneh139220GozareshSalaneh1392-2 GozareshSalaneh1392-22 GozareshSalaneh1392-23 GozareshSalaneh1392-24 GozareshSalaneh1392-25 GozareshSalaneh1392-26 GozareshSalaneh1392-27 GozareshSalaneh1392-28 GozareshSalaneh1392-29 GozareshSalaneh1392-210 GozareshSalaneh1392-211 GozareshSalaneh1392-212 GozareshSalaneh1392-213 GozareshSalaneh1392-214 GozareshSalaneh1392-215 GozareshSalaneh1392-216 GozareshSalaneh1392-217 GozareshSalaneh1392-218 GozareshSalaneh1392-219 GozareshSalaneh1392-220 GozareshSalaneh1392-221 GozareshSalaneh1392-222 GozareshSalaneh1392-223 GozareshSalaneh1392-224 GozareshSalaneh1392-225 GozareshSalaneh1392-226 GozareshSalaneh1392-227 GozareshSalaneh1392-228 GozareshSalaneh1392-229 GozareshSalaneh1392-230 GozareshSalaneh1392-231 GozareshSalaneh1392-232 GozareshSalaneh1392-233 GozareshSalaneh1392-234 GozareshSalaneh1392-235 GozareshSalaneh1392-236 GozareshSalaneh1392-237 GozareshSalaneh1392-238 GozareshSalaneh1392-239 GozareshSalaneh1392-240 GozareshSalaneh1392-241 GozareshSalaneh1392-242 GozareshSalaneh1392-243 GozareshSalaneh1392-244 GozareshSalaneh1392-245 GozareshSalaneh1392-246 GozareshSalaneh1392-247 GozareshSalaneh1392-248 GozareshSalaneh1392-249 GozareshSalaneh1392-250 GozareshSalaneh1392-251 GozareshSalaneh1392-252 GozareshSalaneh1392-253 GozareshSalaneh1392-254 GozareshSalaneh1392-255 GozareshSalaneh1392-256 GozareshSalaneh1392-257 GozareshSalaneh1392-258 GozareshSalaneh1392-259 GozareshSalaneh1392-260 GozareshSalaneh1392-261 GozareshSalaneh1392-262 GozareshSalaneh1392-263 GozareshSalaneh1392-264 GozareshSalaneh1392-265 GozareshSalaneh1392-266 GozareshSalaneh1392-267 GozareshSalaneh1392-268 GozareshSalaneh1392-269 GozareshSalaneh1392-270 GozareshSalaneh1392-271 GozareshSalaneh1392-272 GozareshSalaneh1392-273 GozareshSalaneh1392-274

 

 

کتاب فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان
چاپ افست, طراحی گرافیک
کتاب فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان
نمایشگاه بین المللی
<h6>نمایشگاه بین المللی</h6>
معدن طلای زرشوران
چاپ فضای داخلی
<h6>معدن طلای زرشوران</h6>

منطقه آزاد چابهار

<p style="color:gray;" ><font size="6"><b>منطقه آزاد چابهار</b></font></p>
طراحی آرم – ست اداری
چاپ افست, طراحی گرافیک
طراحی آرم – ست اداری
چاپ فضای داخلی و نمایشگاهی
چاپ فضای داخلی, طراحی گرافیک
چاپ فضای داخلی و نمایشگاهی
شرکت سیمرغ
شرکت سیمرغ
شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار
چاپ افست, چاپ دیجیتال, چاپ فضای داخلی
شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار
شرکت ایران خودرو سازه
چاپ افست, طراحی گرافیک
شرکت ایران خودرو سازه
بیمه ایران – طراحی آرم – بیمه نامه – بروشور بیمه ازدواج جوانان- و …
چاپ افست, طراحی گرافیک
بیمه ایران – طراحی آرم – بیمه نامه – بروشور بیمه ازدواج جوانان- و …
ترمه رضایی یزد
چاپ افست
ترمه رضایی یزد

گزارش عملکرد ۱۳۹۲ ایمیدرو

سازمان توسعه و نوسازی معادن
چاپ افست, طراحی گرافیک
<p style="color:gray;" ><font size="4"><b>گزارش عملکرد ۱۳۹۲ ایمیدرو</b></font></p>
سفارشات سازمان منطقه آزاد چابهار
سازمان منطقه آزاد چابهار
چاپ افست, طراحی گرافیک
سفارشات سازمان منطقه آزاد چابهار
آموزشگاه مهر نامی برتر
مهر نامی برتر
چاپ افست, طراحی گرافیک
آموزشگاه مهر نامی برتر
رادیه گستر ابنیه
شرکت ساختمانی رادیه گستر ابنیه
چاپ افست, چاپ فضای داخلی, طراحی گرافیک
رادیه گستر ابنیه
هتل استقلال
هتل استقلال پارسیان
چاپ افست, طراحی گرافیک
هتل استقلال
چـرم مشهد
چرم مشهد
چاپ فضای خارجی, چاپ فضای داخلی, طراحی گرافیک
چـرم مشهد
شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
چاپ افست, چاپ دیجیتال, چاپ فضای خارجی, چاپ فضای داخلی, طراحی گرافیک
شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
شرکت داده پردازی خوارزمی
شرکت داده پردازی خوارزمی
چاپ افست, چاپ دیجیتال, طراحی گرافیک
شرکت داده پردازی خوارزمی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
چاپ افست, چاپ فضای داخلی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
شرکت شبکه گستران خوارزمی
شرکت شبکه گستران خوارزمی
چاپ افست, چاپ دیجیتال, طراحی گرافیک
شرکت شبکه گستران خوارزمی
شرکت ایده پردازان ماورا
چاپ دیجیتال, طراحی گرافیک
شرکت ایده پردازان ماورا
تاتر کمدی استشمامات
تاتر کمدی استشمامات
چاپ افست, طراحی گرافیک
تاتر کمدی استشمامات

index1

 ۰۹۳۸۷۴۷۲۵۳۵        

index

printmehregan 

کلیه مخاطبین تلگرام و اینستاگرام ما از تخفیف ویژه بهره مند خواهند شد.