درباره ما

درباره ما
_

 مؤسسه مهرگان با پیـــام انــدیشه زیبا، تنها هــدف خویش را همراهی در جاده رسیدن به آینده می داند، به همین منظور با تکیه بر دانش آکادمیک و تجربیات چند ساله و به واسطه ارتبــاط با راه کارهای جهانی علم و هنر تبلیغات، تلاش می‌نماید تا مشاوری شایسته در امر برنامه ریزی و ارائه شیوه‌های نوین اطلاع رسانی و تبلیغات باشد.

100%

طراحی گرافیک

100%

چاپ ( دیجیتال - افست )

100%

دیجیتال مارکتینگ

بخشی از افتخارات  مؤسسه چاپ و گرافیک مهرگان:

• شرکت برگزیده سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات
• طراح و مجری طرح ملی گردشگری مجازی ایران
• تولید نرم افزارهای چند رسانه‌ای گردشگری استان‌ها

سه دهه حضور فعال مؤسسه مهرگان در حوزه تبلیغات، طراحی گرافیک، چاپ

کسب مقام اول و تندیس زرین
• بهترین اثر ایران شناسی و مبلغ و مروج فرهنگ و هنر ایرانی
• بهترین ارتباط تصویری از اولین جشنواره رسانه‌های دیجیتال

ما اجتماعی هستیم