توضیحات

تقویم رومیزی خاص 1402

ابعاد صفحات 10×10

14 برگ مقوای 200 گرم  چاپ بصورت دو  رو

حداقل سفارش 500 عدد کاملا اختصاصی

صحافی فنر دوبل

پایه مقوای ایندربرد350 گرم